Publicerad 7 februari 2020

Nuläge för ekonomiskt bistånd

Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden som lyfts fram är ekonomiskt utveckling och dess orsaker, rekrytering, digitalisering, extern samverkan samt framtida prioriteringar. Rapporten bygger på en enkät som skickades ut i november 2019 och som besvarades av 93 procent av kommunerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.