Publicerad 7 februari 2020

Nuläge för ekonomiskt bistånd

Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen av ekonomiskt bistånd i landets kommuner. De områden som lyfts fram är ekonomiskt utveckling och dess orsaker, rekrytering, digitalisering, extern samverkan samt framtida prioriteringar. Rapporten bygger på en enkät som skickades ut i november 2019 och som besvarades av 93 procent av kommunerna.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset