Publicerad 25 november 2019

Nationell patientenkät: Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningarna genomförs av Institutet för Kvalitetsindikatorer.

Under hösten 2011 genomfördes mätning med Nationell Patientenkät inom barn- och ungdomspsykiatrin. Undersökningen har haft för avsikt att fånga patienter och målsmäns/vårdnadshavares erfarenheter av kontakten med verksamheten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.