Publicerad 5 juli 2019

Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering

Barn och unga som placeras utanför det egna hemmet har som grupp betraktad en sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. I denna rapport sammanfattas resultat och slutsatser från en nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering utanför det egna hemmet.

Kartläggningen är en uppföljning av den kartläggning som skedde hösten 2014 och som även den finns redovisad i en rapport, Läkarundersökning inför placering av barn och unga.

Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering Pdf, 836 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.