Publicerad 27 november 2019

Nationella kvalitetssystem för äldreomsorg inom Europa: en kunskapsöversikt

SKL har sedan några år tillbaka satsat på att öka tillgången på jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader inom de verksamhetsområden som kommuner och landsting ansvarar för. Under vinjetten öppna jämförelser har tre rapporter publicerats som beskriver kvalitet och resultat inom äldreomsorgen.

Bra öppna jämförelser kräver att det är rätt saker som mäts och jämförs, samt förutsätter ökad kunskap om hur kvalitet och resultat mäts i landets kommuner, men också att man lyfter blicken uppåt och tittar på vad andra länder gör och hur långt de har kommit i samma process.

Mot denna bakgrund gav SKL uppdrag till Henna Hasson och Claire Brown, båda forskare vid bl. a. Medical Management Centre på Karolinska Institutet, att sammanställa en studie som ger en översiktlig bild av de system som finns för uppföljning av kvalitet inom äldreomsorgen och redovisar fördjupade erfarenheter från England, Holland, Danmark och Spanien.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.