Publicerad 16 juni 2020

Nationella KPP-principer, version 4

KPP står för kostnad per patient och är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. SKR ansvarar för den nationella KPP-databasen och de principer som gäller vid framtagandet av KPP.

Vilket kostnadsunderlag man utgår från och hur man kostnadsberäknar sina vårdtjänster i sin KPP-modell är grundläggande för att resursförbrukningen återges korrekt och att jämförelser därmed utgår från samma förutsättningar. Detta är den 4:e reviderade versionen av principerna som numera omfattar samtliga vårdgrenar och vårdformer som bedrivs inom hälso- och sjukvården.

Nationella KPP-principer, version 4

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset