Publicerad 27 november 2019

Nationella KPP principer version 2 : kostnad per patient

De första KPP-principerna, som avsåg sluten somatisk vård, publicerades 2002 och uppdaterades 2006 i ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och expertgruppen för KPP-frågor. I expertgruppen ingår representanter för de sjukhus och landsting som har infört KPP.

Sedan de första versionerna av KPP principerna publicerades har metoden utvecklats och principerna har utökats till att omfatta andra vårdformer än den slutna somatiska vården. KPP-principer har nu tagits fram även för öppenvård, primärvård och psykiatri, och de bygger på nya primära klassifikationer för att beskriva innehållet i sjukvården.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.