Publicerad 13 juni 2023

Nästa steg i omställningen till Nära vård: Årsberättelse 2022 och 2023

Omställningen till Nära vård har gått från att vara något som engagerar enstaka personer och beslutsfattare, till att många personer och organisationer formar den nära vården och omsorgen. Det sker på alla nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet och involverar såväl invånare och civilsamhället som den offentliga och privata sektorn.

Med denna samling berättelser och lärande från 2022 och 2023 vill SKR erbjuda en möjlighet att ta del av hur den Nära vården utvecklas. Innehållet kommer främst från kommuners och regioners rapportering till Socialstyrelsen av överenskommelsen om God och nära vård 2022 (i det följande rapporteringen/ rapporterna). För att se vilka förflyttningar som skett görs vissa jämförelser med rapporteringen för 2021 där så är möjligt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.