Publicerad 12 april 2019

Nära vård i Borgholm

Borgholms Hälsocentral har format ett arbetssätt utifrån patientens upplevelse och behov. Det är en sömlös vård där vårdkedjan hålls ihop och där patienten kan känna trygghet i att vården är nära. Arbetssättet har fått namnet Borgholmsmodellen.

I den här skriften berättar verksamhetschef Åke Åkesson om arbetssättet som har resulterat i både tryggare patienter och en bra arbetsmiljö.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.