Publicerad 6 oktober 2022

Nära vård för rätt stöd till psykisk hälsa

I en nära vård är rätt stöd till psykisk hälsa en central del. För att stödja förflyttningen till en Nära vård vill Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) synliggöra olika exempel på hur vård och omsorg kan utvecklas och utformas för att göra skillnad för människors psykiska hälsa. Gemensamt för de arbetssätt som presenteras i denna skrift är att insatserna utformas utifrån personens fokus och levda liv, inte utifrån vårdens eller socialtjänstens organisering.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Publikation: Nära vård för rätt stöd  till psykisk hälsa