Publicerad 25 november 2019

Motverka studieavbrott - gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever behöver antingen längre tid på sig för att nå målen eller avbryter sina gymnasiestudier helt.

Alltför många elever lämnar gymnasieskolan utan att ha skaffat sig en utbildning som motsvarar arbetsmarknadens krav eller behörighet till högskolan. Vad innebär avbrotten? Vad kan kommuner och skolor göra för att alla elever både ska vilja och klara av att fullfölja sin utbildning?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.