Publicerad 26 juni 2019

Motiven för en regionreform

I rapporten ”Motiven för regionreformen” presenterar SKL bakgrunden till den pågående regionutredningen och hur en ny regional indelning kan ge bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar.

Rapporten belyser dagens samverkansformer för regioner och landsting samt dagens och framtidens utmaningar för sektorn.
SKL ser att en regionreform är nödvändig för att ge bättre förutsättningar för en:

  • Regional och balanserad utveckling i hela landet
  • Ökad utvecklingskraft inom hälso- och sjukvården
  • Tydlig statlig närvaro

I rapporten utvecklas de tre huvudmotiven ur olika aspekter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.