Publicerad 26 november 2019

Möjligheternas generation?: En rapport om ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten är en fråga som står högt på agendan i många länder. Nivån på den svenska ungdomsarbetslösheten är bland de högsta inom EU.

För att hitta verktyg att förbättra ungas möjligheter på arbetsmarknaden behöver vi dra lärdom av hur andra länder gjort och ta till oss deras erfarenheter i vårt arbete. Danmark och Holland framhålls ofta som goda exempel men även Österrike utmärker sig som ett land med relativt låg ungdomsarbetslöshet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.