Publicerad 15 maj 2023

Modellkoncept 2021-2023

Resultatrapport från satsning på jämställdhetsintegrerad styrning och ledning. Rapporten sammanfattar resultat och lärdomar från 2023 års omgång av SKR:s Modellkoncept.

Rapporten visar att deltagarna uppskattar satsningen som i hög grad bidragit till att deras arbete med jämställdhetsintegrering utvecklats.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.