Publicerad 6 september 2022

Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom hälso- och sjukvården

Denna vägledning är ett praktiskt stöd för regionerna i arbetet med att utveckla en fördjupad uppföljning av utförare inom hälso- och sjukvård, i huvudsak privata utförare.

Modellen kan användas vid uppföljning av avtal med privata utförare anslutna till offentlig finansiering oavsett anslutningsform, samt på landstingens egenregiverksamhet som ingår i ett valfrihetssystem.

Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare, som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Syftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet.

Till skriften finns ett antal bilagor som arbetsdokument.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Modell för fördjupad uppföljning – kontroll av utförare inom hälso- och sjukvården