Publicerad 15 januari 2020

Mitt i livet

För att möta välfärdens rekryteringsbehov räcker det inte med att bara rekrytera unga och studenter. Kommuner och regioner kommer behöva rekrytera personer mitt i livet, som både har yrkes- och livserfarenhet.

Studien Mitt i livet syftar till att öka kunskapen om drivkrafter och hinder för att vidareutbilda sig och yrkesväxla bland personer äldre än 35 år.

Mitt i livet

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset