Publicerad 27 november 2019

Mer nytta av energideklarationer: erfarenheter från offentliga fastighetsägare

I oktober 2009 var 23 procent av byggnader inom den offentliga sektorn energideklarerade. Vad som är mer anmärkningsvärt är att Boverket konstaterade i en nyligen genomförd utvärdering att endast 56 procent av deklarationerna innehåller åtgärdsförslag. De vanligaste åtgärderna som föreslås är dessutom enkla åtgärder som exempelvis reglering av inomhustemperaturen eller byte till snålspolande armaturer.

Det är alltså viktigt som beställare av energideklarationer att ställa tydliga krav. Det hoppas vi hjälpa till med i den här skriften där vi vill förmedla erfarenheter från de som genomfört deklarationer för att ge tips och råd till de som ännu inte kommit igång.

Mer nytta av energideklarationer: erfarenheter från offentliga fastighetsägare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset