Publicerad 26 november 2019

Medborgardialog som resurs vid tjänsteutveckling

Medborgarnas kompetens är en viktig kunskapskälla för att utveckla de tjänster vi har idag men också framtidens kommunala tjänster inte minst för att öka effektiviteten i verksamheterna och uppnå ett bättre resursutnyttjande av de gemensamma resurserna.

Våren 2008 inbjöd projekt Medborgardialog kommuner och landsting att delta i ett nätverk för att pröva former för att använda medborgardialoger i utvecklingen av tjänster. I skriften beskrivs de deltagande kommunernas erfarenheter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.