Publicerad 25 november 2019

Medborgardialog för unga

Att främja ungas inflytande och delaktighet i samhällslivet är ett av de övergripande målen för den svenska ungdomspolitiken och också ett av de gemensamma målen inom det ungdomspolitiska samarbetet i EU. För kommuner och landsting är det en utmaning att stärka ungas inflytande.

I denna skrift belyser vi viktiga områden och utmaningar för att skapa förutsättningar för ungas inflytande som är på riktigt, kring viktiga frågor och som ger resultat.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.