Publicerad 25 november 2019

Medborgarbudget - i Sverige, Europa och världen

Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för modeller för att involvera medborgarna i prioriteringar av de gemensamma resurserna. Medborgarbudget används i alla världsdelar framförallt av kommuner men även på regional nivå.

I denna skrift ger vi en beskrivning av utvecklingen av medborgarbudget och praktiska ; exempel på hur medborgarbudget har används runt om i världen och i de fyra pilotkommuner som har arbetat med medborgarbudget i det nätverk som SKL har arbetat med under de senaste tre åren.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.