Publicerad 28 november 2019

Medarbetarskap och arbetsresultat

Ett ofta använt argument för att satsa på medarbetare är att "nöjda medarbetare ger nöjda kunder – som ger bra lönsamhet". Ett påstående som, beroende på vad nöjdheten grundar sig i, inte behöver vara sant. Däremot tyder mycket på att engagerade medarbetare bidrar till väl fungerande organisationer som därmed får förutsättningar att uppnå goda resultat.

Ett skäl till att medarbetare besitter eftersträvansvärda egenskaper är att arbetsgivarpolitiken skötts väl. Det handlar om ledarskap, delaktighet, samarbete, intern och extern kommunikation, lönepolitik och rekrytering. I kommuner och landsting specifikt bidrar det också till ökad tillit och förtroende för de tjänster som sektorerna levererar.

Syftet med denna rapport är att belysa sambandet mellan medarbetare och brukare. Författarnas bestämda uppfattning är att medarbetarna är just verksamhetens viktigaste resurs, hur klichéartat det uttrycket än kommit att bli.

Publikationen beställs via Komlitt

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.