Publicerad 28 september 2020

Markör­baserad journal­granskning januari 2013 - december 2019

I rapporten redovisas förändringar som skett under de sju år som granskningen pågått. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador. Hur utlokalisering och överbeläggning påverkar patientsäkerheten diskuteras i rapporten.

Rapporten är den tolfte i en serie som rapporterar resultatet av markörbaserad journalgranskning som genomförs nationellt i Sveriges Kommuner och Regioners regi. Studien omfattar 98 679 granskade vårdtillfällen under januari 2013 - december 2019 och är internationellt den största som genomförts.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.