Publicerad 26 november 2019

Markörbaserad journalgranskning januari 2013- december 2018

Rapporten är den elfte i en serie som redovisar resultatet av den markörbaserade journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar 88 638 granskade vårdtillfällen under år 2013-2018. Journalgranskningen har skett vid cirka 60 sjukhus och studien är den största som genomförts internationellt.

Rapporten innehåller en sammanfattning av sex års mätningar, en analys av vårdtillfällen där patienter varit utlokaliserade, vårdtillfällen med överbeläggning och oplanerad återinskrivning inom 30 dagar efter tidigare vårdtillfälle samt en fördjupad analys av skademönster inom vissa specialiteter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.