Publicerad 26 juni 2019

Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider

Skriften utgör ett kunskapsunderlag, som påvisar vikten av att staten vidtar åtgärder för att korta handläggningstiderna för överklagade plan- och bygglovsärenden.

Domstolars handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden. Det gör att planerade byggen, inte minst av nya bostäder, försenas och fördyras. Det visar en studie med uppgifter från Domstolsverket som belyser hur lång tid det tog för domstolarna att handlägga överklagade detaljplaner och bygglov under år 2018.

Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset