Publicerad 11 april 2019

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

SKL har drivit ett projekt som handlat om att ”utveckla former för hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen i kommuner, landsting och regioner”. I rapporten presenteras hur de 14 kommuner, landsting och regioner som deltagit i projektet arbetar med mänskliga rättigheter i styrning och ledning.

Rapporten är författad av Mikael Spång, statsvetare vid Malmö högskola, som i rapportens andra del även ger sina egna reflektioner över utvecklingsarbetet. Projektet ingår i regeringens och SKL:s överenskommelse för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.