Publicerad 15 januari 2020

Mänskliga rättigheter i praktiken

I den här skriften får du ta del av tio exempel från verksamheter i kommuner och regioner som visar på hur ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter kan gå till.

Kärnuppdraget i kommuner och regioner omfattar i många fall arbete med mänskliga rättigheter. Det kan handla om medborgares tillgång till utbildning, bostäder eller rätt till bästa möjliga hälsa. Arbetet i kommuner och regioner omfattar en strävan efter jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering.

Mänskliga rättigheter i praktiken

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset