Publicerad 19 april 2023

Lokal demokrati och politiskt ledarskap i kris

En studie av hanteringen av konsekvenserna av coronapandemin.

Rapporten handlar om hur de demokratiska processerna i kommuner och regioner påverkades under covid-19-pandemin. Den empiriska grunden för rapporten är 24 intervjuer med ledande politiker och tjänstemän i två regioner och sju kommuner. Huvudförfattare är professor Björn Brorström, Göteborgs universitet, som också står för innehåll och slutsatser i rapporten.

Rapporten har beställts av SKR:s programberedning för post-pandemin och har varit ett underlag för programberedningens slutrapport.

Att lära av en kris

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.