Publicerad 21 november 2019

Ledningskraft - Ett exempel på design av chefsstöd i storskalig förändring

Vad är det som gör att en murgröna som verkat trivas halvbra några år plötsligt tar fart och växer sig kraftig och stark? Det är svårt i komplexa sammanhang att urskilja vad som är vad. Under 2012 - 2014 genomfördes Ledningskraft, ett omfattande nationellt chefsprogram där chefer från kommuner och landsting träffats för att gå från ord till handling.

I denna skrift delar projektledaren Anette Nilsson sina erfarenheter om den design och de tankar som fanns bakom Ledningskraft. Men framförallt förmedlas frågeställningar som hjälper oss att tänka framåt i fortsatt arbete och formgivning av storskaliga förbättringsarbeten i komplexa system.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.