Publicerad 22 november 2019

LAROS - läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.

Syftet med kvalitetsregistret LAROS är att skapa en nationell kunskapsbas och ett redskap för fortlöpande kunskapsutveckling och kvalitetssäkring av behandlingen för personer med opiatberoende.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.