Publicerad 4 november 2019

Läraravtalet 2010: Nya möjligheter till en bättre skola

SKL har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd – som företräder de båda lärarorganisationerna – tecknat ett avtal som skapar förutsättningar för att ge eleverna en bättre skola och lärarna högre lön och bättre arbetsvillkor.

Målet är att förbättra resultaten i skolan. Alla elever i grundskolan ska få minst godkänt betyg i alla ämnen och behörighet till gymnasiet. Fler elever ska kunna gå på det program de själva väljer. Färre elever ska gå på individuella program. Samtidigt ska arbetsmiljön i skolan vara bra. Lärare ska ha förutsättningar att göra ett professionellt jobb så att eleverna kan få den undervisning de behöver. Samarbetet mellan lärare ska underlättas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.