Publicerad 20 augusti 2019

Lärande skolorganisation utvärdering av fyra års arbete med PRIO

Det här är SKL:s första utvärdering av PRIO. Det är en utvärdering som fokuserar på organisation och arbetssätt och som ställer frågor om ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt förändringsarbete.

SKL:s utvecklingsarbete PRIO utgår från en tanke och en önskan om att lära sig av de bästa, att sprida god praktik, nya forskningsrön, och detta utifrån en systematik som innebär ett lärande i sig.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.