Publicerad 27 november 2019

Läns- och folkbibliotek : lokala utvecklingsbehov och nationella insatser : enkät om Kungliga bibliotekets framtida roll

Enkät om Kungliga bibliotekets framtida roll. Kungliga biblioteket planeras få en ny roll för att stärka utvecklingen av läns- och folkbibliotek. I syfte att få in lokala och regionala perspektiv sände SKL en enkät kring folkbiblioteken och deras verksamhet till 290 kommuner, 198 svarade.

Den enkät som gick till länsbiblioteken gick till 20 aktörer och 19 svarade. Dessutom intervjuades politiker, forskare och chefstjänstemän. Enkäten tar upp frågor om biblioteksverksamheternas behov av nationellt utvecklingsstöd (KB:s nya roll), om mål och uppdrag samt om kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.