Publicerad 25 november 2019

Landstings och regioners styrsystem i Sverige

Jämförelser är ett viktigt instrument för att exempelvis bedöma om en organisation är effektiv eller inte jämfört med andra. Tillgången på resursmått, processmått och även resultatmått har ökat de senaste åren. Det har gett helt nya möjligheter att göra analyser.

I analysarbetet ingår att förstå och att förklara ett visst utfall vilket gör att vi måste ta reda på bakgrundsfaktorer i den eller de organisationer vi jämför. Den här kortfattade beskrivningen av landstingens och regionernas styrsystem är förhoppningsvis ett användbart underlag för jämförelser.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.