Publicerad 2 juli 2019

Landstingens fastighetsbestånd 2015

Varje år samlar landstingen och regionerna in nyckeltal för fastighetsområdet. Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996.

Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna, mediaanvändningen och kostnaderna för driften av lokalerna. Uppgifterna redovisas på landstingsnivå och på sjukhusnivå.

Detta årssammandrag är en årligt återkommande sammanställning som ger information och kunskap om landstingens fastighetsbestånd.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.