Publicerad 26 november 2019

Landstingens fastigheter vid regionbildning

Landstingens fastighetsförvaltningar kommer att beröras av regionbildningarna i Sverige. Sammanslagningar ger möjlighet till översyn av organisation och verksamhetsstyrning. Större organisationer kan få bättre möjligheter till utveckling och att hålla sig med strategiskt viktiga kompetenser.

I denna rapport har erfarenheterna från genomförda regionbildningar sammanställts och analyserats. Syftet är att underlätta processerna för fastighetsorganisationer i landsting som står inför regionsammanslagning.

Landstingens fastigheter vid regionbildning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset