Publicerad 26 november 2019

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2009 - jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården

I rapporten görs jämförelser av kostnader och prestationer. Jämförelsetalen redovisas bland annat i diagramform där respektive huvudman kan få en översiktlig bild av sin egen verksamhet i relation till genomsnittet.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset