Publicerad 25 november 2019

Läkare i Sverige om ett internationellt system för e-lärande - exemplet BMJ learning

Detta är en rapport som beskriver dels vilka synpunkter läkare i Sverige har på ett internationellt system för e-lärande, BMJ Learning, dels hur de ser på sina möjligheter att använda ett sådant system.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.