Publicerad 26 november 2019

Läget i regionfrågan: Rapport från sonderingsgruppen

Arbetsutskottet för SKL har givit en grupp som består av Roland Andersson, Kent Johansson och Jerker Swanstein i uppdrag att ta kontakt med landsting/samverkansorgan för att den 3 mars lämna en rapport om läget i regionfrågan och om vilka problem som återstår att lösa.

I rapporten redovisar gruppen sina iakttagelser och bedömningar men också sina rekommendationer inför det fortsatta arbetet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.