Publicerad 1 juli 2019

Ladda för framtiden – ladd­infra­struktur för elfordon

Skriften belyser bland annat aspekter av planering och utformning av laddstationer, roller en kommun kan anta vid etablering av laddinfrastruktur och lagstiftningsfrågor.

Laddinfrastruktur är ett område som blivit allt mer aktuellt i Sverige. Ambitionen med denna skrift är att den ska fungera som ett stöd för kommuner i utvecklingen av laddinfrastruktur, oavsett om kommunen redan arbetar med laddinfrastruktur eller om det finns ett intresse av att etablera laddinfrastruktur.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.