Publicerad 22 november 2019

Kvalitetsstjärnan - nationell kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.

Syftet med kvalitetsregistret Kvalitetsstjärnan är att med ett antal enkla mätinstrument fungera som uppföljningsverktyg för att följa behandlingsresultat och vårdkvalitet.

Kvalitetsstjärnan - nationell kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset