Publicerad 28 november 2019

Kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården 2013 - Ett komplement till öppna jämförelser från ett urval kvalitetsregister

I november 2013 kom den sjunde publikationen i rapportserien "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet". Rapporten innehåller 169 indikatorer som speglar olika aspekter av hälso- och sjukvården. Ändå saknas kvalitetsindikatorer på viktiga områden inom hälso- och sjukvården.

Denna rapport innehåller ytterligare ett 30-tal kvalitetsindikatorer från ett urval kvalitetsregister, som komplement till Öppna jämförelser. Det övergripande syftet är detsamma som i huvudrapporten Öppna jämförelser, men rapporten ska även ses i ljuset av SKL:s uppgift att uppmärksamma och stötta indikatorutvecklingen inom de nationella kvalitetsregistren.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.