Publicerad 28 november 2019

Kvalitet i sjukvårdsdata, indikatorbeskrivningar och vårdkonsumtion: bilagor till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2008

Tillgång och hög kvalitet i hälso-och sjukvårdens data är en förutsättning för att kunna göra bra analyser och uppföljningar. De tre bilagorna om kvalitet i data, indikatorbeskrivningar och vårdkonsumtion till Öppna jämförelser av hälso-och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2008 finns samlade i denna separata bok.

Rapportens syfte är att ge ytterligare möjligheter att förstå och förbättra resultaten för de 101 indikatorerna i Öppna jämförelser 2008.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.