Publicerad 31 oktober 2022

Kunskapsunderlag – Policy brief

För en läkemedelslagstiftning som på riktigt värnar folkhälsa och långsiktigt hållbara hälso- och sjukvårdssystem i Europa.

I detta kunskapsunderlag, policy brief, lyfter SKR fem huvudbudskap och förslag på åtgärder som bör reflekteras i den pågående revideringen av europeisk läkemedelslagstiftning.

Syftet är att framföra ett tydligare patient- och hälso- och sjukvårdsperspektiv i det europeiska regelverket och bidra till ett modernt och långsiktigt hållbart regelverk för läkemedel som säkerställer att effektiva, säkra och kostnadseffektiva läkemedel når hela vägen till patienter som behöver dem, idag och i framtiden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.