Publicerad 21 november 2019

Kunskapande över gränser - Lokala och regionala erfarenheter av EU:s sjunde ramprogram

EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling (FP7)går mot sitt slut (2007-2013). Sveriges Kommuner och Landsting har därför gjort en uppföljning av deltagandet från kommuner, regioner, landsting, regionförbund samt kommunförbund i projekt som fått finansiering från detta program.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.