Publicerad 28 november 2019

Kundval i hemtjänsten : erfarenheter av information och uppföljning

Kundvalsmodeller införs nu i snabb takt i allt flera kommuners och landstings vård- och omsorgsverksamheter. Kundvalet innebär att politikerna överlåter valet av utförare på de personer som behöver tjänsterna och ser till att dessa har flera olika utförare att välja emellan.

Detta ställer kommunerna och landstingen inför två stora utmaningar:

  • tillhandahålla saklig och begriplig information om tjänsterna och utförarna
  • följa upp de utförda tjänsternas kvalitet.

SKL har låtit göra en kvalificerad undersökning av hur kommunerna hanterar dessa frågor inom hemtjänsten, som är det område där det finns störst erfarenheter av kundvalsmodeller. Undersökningen har utförts av forskare på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.