Publicerad 27 november 2019

Kundval i äldreomsorgen: stärks brukarens ställning i ett valfrihetssystem?

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Målsättningen är många gånger att just öka valfriheten. Men innebär det att brukarnas ställning stärks?

Sveriges Kommuner och Landsting har gett Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE, i uppdrag att undersöka om brukarnas ställning har stärkts när valfrihet införs i äldreomsorgen. Ansvariga för arbetet har varit Marianne Svensson, projektledare vid IHE och professor Per Gunnar Edebalk vid Socialhögskolan i Lund.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.