Publicerad 1 juli 2019

Kritik på teknik

Kritik på teknik är en redovisning av medborgarnas bedömningar av 101 kommuners service när det gäller gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning och avfallshantering 2016.

Syftet med rapporten är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer. Ett annat syfte är att synliggöra eventuella brister i servicen som behöver åtgärdas.

Undersökningen baseras på enkäter till medborgarna i respektive kommun, och genomförs ungefär vart tredje år.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.