Publicerad 27 november 2019

KPP Psykiatri Mycket mer än kostnad per patient

I denna rapport visar vi exempel på analyser som kan vara till nytta vid verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och resursfördelning inom psykiatrin.

Vår förhoppning är att rapporten ska öka intresset för patientrelaterad kostnadsredovisning inom psykiatrin och stimulera till införandet i fler landsting.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR