Publicerad 1 oktober 2019

Kostnader för yrkesvux i kombination med sfi/sva

Rapporten redovisar SKL:s pilotundersökning av kommuners kostnader för yrkesvux i kombination med sfi/sva.

Totalt har elva kommuner lämnat in uppgifter. Resultaten visar att statsbidraget ofta inte täcker kommunernas kostnader för dessa kombinationsutbildningar. SKL uppmanar därför regeringen att se över villkoren.

Kostnader för yrkesvux i kombination med sfi/sva

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset