Publicerad 21 november 2019

Köp av verksamhet - kommuner, landsting och regioner 2006 - 2013

Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet av andra utförare. Ökningen mellan åren 2006 och 2013 var kraftigare de första åren men har mattats något under de senare åren.

I årets upplaga redovisas förutom omfattningen på verksamhetsköp i ekonomiska termer, också hur stor andel av elever, brukare och patienter som tar del av tjänsten från en privat utförare. Även uppgifter om hur stor andel av de anställda inom vård, skola och omsorg som har privat arbetsgivare presenteras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.